آدرس:
تهران – خیابان 15 خرداد – نرسیده به پله های نوروزخان – پاساژ بوذر جومهری – پلاک 12 – میرخلیل مقیمی

تلفن:     02155583329

همراه:    09122874658

تلفکس:     02155583330

ایمیل:    moghimi1393@gmail.com