تولید کننده های سلفون

تولید سلفون یک لایه و دولایه و دوخت آن جهت کاست دار نمودن به صورت پاکتی .

تولید نایلون ،سلفون و نایلکس از عرض 4 سانت تا 120 سانت .

تولید کیسه های سلفونی جهت انواع بسته بندی ها و روکشهای ضخیم و نازک بنا بر سفارش

دیدگاهتان را بنویسید